Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Hysterie kolem Křesťanských uprchlíků a mediální masáž

18. 02. 2016 8:04:46
Matouš 7:2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Pokoj Vám,

V dnešní uspěchané a chaotické době začínám právě těmito slovy. Rád bych, kdybyste našli chvíli a přečetli si i můj názor a pohled na situaci Křesťanských uprchlíků přijatých v ČR.

Jako křesťan miluji pravdu a spravedlnost a chci věci zhodnotit objektivně. Hned na začátku říkám, že nejsem členem ani jsem nikdy nebyl v kontaktu s neziskovou organizací Generace 21 .

Tato organizace vznikla před nedávnem právě za účelem snahy přemístit do ČR 153 křesťanů (rodin, vdov s dětmi a jednotlivců), jejichž životy jsou ohroženy v Iráku a v Sýrii. S vědomím toho, že společnost je velmi citlivá na jakoukoli pomoc uprchlíkům, snažila se organizace finance získat sbírkou mezi věřícími. Celý proces vyřizování musel stát hodně sil a času, za což mají můj obdiv. Prostě tito křesťané, přešli od slov k činům a vzali za své slova Ježíše Krista o pomoci těm co patří do rodiny víry.

Galatským 6:10 A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Když první křesťané přijížděli, nebyli to žádní nadržení muslimští mladíci, ale celé rodiny. Reakcemi v diskuzích jsem byl povzbuzen. Příspěvky, které měly nejvíce kladných like byly třeba:

Ti křesťané mají úplně jiný kukuč než muslimové.

No tihle vypadají jako lidi, ne jako ti BUBÁCI.

Křesťanští uprchlíci, vítejte ! Tito na té fotce aspoň vypadají normálně. Žádné hadr přes palicu.

Pak uběhnou necelý tři týdny a přichází negativní reportáž od TV Prima, která zvedne vlnu odporu vůči těmto uprchlíkům. Stačí dvě, tři věty, které mění dřívější kladné reakce o příjezdu do postojů ve stylu, táhněte, organizaci jde jen o prachy atd. Všechno ostatní ve smyslu kladného hodnocení hostitelské země a lidí zde je dáno do pozadí a nebráno v potaz, vše se zaměřuje jen na dvě, tří věty, konkrétně slova o "přemalovaných kravínech" a návratu domů.

Vidím v tom jakousi paralelu s příběhem Ježíše. Když vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, všichni volali "Hosana Synu Davidovu" ať žije Král Izraelský a pár dní nato volali "ukřižuj ho, ukřižuj"...

Zde se však podle mě nechali křesťané a Generace 21 nejspíše unést ve smyslu toho, že obvinili TV Primu ze špatného překladu a z toho, že za tím stojí muslimský překladatel atd. To rozhodně nebylo od nich korektní, protože následná reportáž vysílaná dne 13.2 jasně potvrzuje, že slova o bydlení v "omalovaných kravínech" nebo obydlích pro zvířata a případném návratu zpět zazněla. Překládal to slovo od slova jiný mladý překladatel a rozhodně na mě nepůsobil dojmem zaujatosti vůči křesťanům. Sice nevíme jaká otázka odpovědi předcházela, ale slova tam padla. TV prima "mistrně" vytáhla tahle slova a použila.

To že na základě těchto dvou, tří vět udělala TV Prima negativní reportáž, to je věc jiná. V novinářské a mediální žumpě, která má za cíl jen někoho pošpinit či očernit se tomu vůbec nedivím. Stačí si vzpomenou na výrok pana prezidenta Zemana o Kalašnikovu. Prvotní informace přinesená médií vyzněla tak, že pan prezident nabádá k odstranění premiéra Kalašnikovem. Ale po přečtení citace, toho co pan prezident skutečně řekl, se člověk musel jen usmát nad amatérismem těchto novinářů, kteří se snaží rychle přinést nějakou "šokující informaci" bez ohledu na to zda informace je pravdivá a objektivní. To sice chápu, ale co nehodlám tolerovat je, že tu neexistuje zpětná vazba sebereflexe dát věci do pořádku a na pravou míru. Tato sebereflexe není ani mezi těmi co zprávy přinášejí ani mezi politiky. Nikdo se z politiků, kteří měli na prezidenta silácké řeči za "Kalašnikov" neomluvil. Ani premiér Sobotka, které se touto informací nechal zastrašit.

Nyní se však vrátím k danému výroku o bydlení v prostorách pro zvířata a o odjezdu. Zde si musím položit zcela upřímně otázku, jestli opravdu jsou to lidé, (nebo spíše daný konkrétní pán) kteří utíkají před válkou a hrozí jim fyzická likvidace. Tohle člověk utíkající před válkou nikdy nemůže vypustit z úst, aby řekl že se raději vrátí domů. Jestli to daný pán takto vidí, nic mu nebrání se vrátit a uvolnit místo, těm kteří skutečně hrozí likvidace. Ale rozhodně bych neházel všechny do jednoho pytle.

V každém případě není důvod kritizovat Generaci 21, která těmto lidem projevila milost a snahu pomoci a to ze svého. Samozřejmě se do toho zapojilo město Jihlava, které nabídlo prostory atd.

Chci říct jen to že milost je vždy RISK. Nikdy nevíte, jak dotyčný na danou nabídku milosti zareaguje.

Vzpomínám na krásný film Bídníci, jak kněz dá najíst a ubytuje vězně na útěku. Ten jej za "odměnu" okrade. Když jej chytí policie i s lupem, a ptá se kněze zda mu ty věci ukradl, kněz odpoví že mu je dal. Teprve poté si tento vězeň uvědomí jakou opravdovou milost dostal a svůj život odevzdá Bohu. Bůh si jej pak používá, že milost projevuje dalším lidem již jako starosta.

A ač jeho úhlavnímu nepříteli (komisaři, který jej pronásledoval) byla taktéž projevena milost, on ji nepřijal ...

A pak jsou tu lidé, kteří si nabídnuté milosti a pomoci nesmírně váží, jako jsem viděl asi před měsícem reportáž z utečeneckého tábora (nebo místa pro azylanty), svědectví jedné paní z Ukrajiny, která utekla před válkou a velmi děkovala naší zemi a lidem u nás za pomoc. Doslovně řekla že moc děkuje, že se půl roku co je v tomto táboře učí Česky, aby si našla práci a penízky nám vrátila. Neskutečná pokora a úcta byla znát u této paní, která si pomoci nesmírně vážila. Žádné stěžování si na to, že je půl roku v tomto táboře a čeká se na vyřízení všech formalit.

Takže jsem za to, že projevovat milost, milosrdenství a pomoc je věc potřebná, ale né vždy se tato milost či pomoct setká s vděčností. To berme jako fakt, který si nejspíše každý z nás v životě zažil.

Nicméně pomáhat lidem, kteří pomoci a milosti pohrdají je podle mě totální hloupost a nemá podporu Boží.

Vždyť Bůh řekl : Jakubův 4:6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno:'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.'

Na kříži kolem Ježíše, byly dva zločinci ukřižováni spolu s ním. Oba potřebovali pomoc, ale jen jeden tu pomoct dostal a obdržel.

Lukáš 23:39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"

40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.

41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."

42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."

43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

A ač je Ježíš příkladem dokonalé Lásky, milost obdržel jen ten, kdo se pokořil.

Nyní si to srovnejme s muslimskými "uprchlíky utíkajícími před válkou"

  1. Jídlo a vodu hází na zem či do kolejiště
  2. Vybaveni jsou velmi dobře jak drahýma telefony, tak kvalitním oblečením
  3. Nedodržují zákony hostitelské země
  4. Mladí nadržení borci, kteří nechali rodiny doma znásilňují Evropské ženy a dívky.
  5. Vykřikují tahle země je naše, a policisté se v mnohých zemích bojí do některých lokalit vstoupit.
  6. Uprchlíků z válečných míst není ani 20%..stačí se podívat na počty na Německém statistickém webu, týkající se této problematiky...jen 20%je ze Sýrie (a to včetně těch co si opatřili falešné pasy) a zbytek je ze zemí, kde válka není ...Může mi někdo vysvětlit co tu dělají Kosovští Albánci a další "tzv. uprchlíci" ze zemí kde se neválčí?

A zatímco Vláda pošle nebo již poslala stamilióny jako "výpalné" Turkům, kteří nám vyhrožují že zaplaví EU milióny uprchlíků, zatímco Vláda nás sprostě okrádá na základě stanovení paušálních cen za jističe (v době kdy cena elektřiny na burze klesá, s době, kdy jsme si nakoupili úsporné žárovky), kdy nám ČNB znehodnocuje uměle korunu a okrádá nás o naše úspory, kdy NATO nás stále masíruje propagandou vůči Rusku a otevřeně se připravuje na střet s ním, tak je lidem hozen obětní beránek v podobě dvou vět, křesťanského uprchlíka, který naše zákony dodržuje.

Cíl je však splněn, lid svou frustraci vyventiloval.

V případě, že TV Prima jednala s postojem poškodit křesťanské uprchlíky a organizaci G21 záměrně, pak jim musím oznámit Boží varování.

Přísloví 19:5 Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži.

Neboť vidím, že se tu rozjíždí jakási akce proti křesťanským uprchlíkům, tak ať každý dobře zvažuje jak dané informace přebírá a vyhodnocuje.

V neposlední řadě i útok, ohledně ošetření těchto uprchlíků.

Zde je mail, který byl zaslán doktorům..

Dobrý den, jsme organizace, která je v současné době pověřena Ministerstvem vnitra ČR, prostřednictvím NF Generace 21, péčí o skupinu uprchlíků. Žádáme Vás na základě pokynů Krajského úřadu, odboru zdravotnictví o přijetí nových pacientů do péče dle zákona číslo 372/2011 Sb.

Pacienti jsou pojištěnci VZP, jejich bydliště je okres Jihlava. Pacientů je celkem 16, pokud nemůžete z kapacitních důvodů přijmout všechny, pak alespoň ten počet, který je možný.

V případě zamítnutí naší žádosti žádáme o písemnou zprávu, ve které bude uveden důvod odmítnutí (dle §48 stejného zákona) a kterou pro Vaši informaci budeme následně předávat VZP a Krajskému úřadu.

Jsme schopni Vám garantovat, po dobu jednoho roku, součinnost při výkonu lékařské péče pomocí tlumočníků, sociálních pracovníků, doprovodných pracovníků apod. Jsme vděční za Vaši lékařskou péči o občany Jihlavy a věříme, že k naší žádosti přistoupíte bez předsudků.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Jaroslava Varodi, DiS. sociální pracovnice

I když věta ve stylu ...Žádáme Vás na základě pokynů Krajského úřadu, odboru zdravotnictví o přijetí nových pacientů do péče ....není formulována zrovna nejlépe a je z ní cítit diktát, tak o nějakém vyhrožování nemůže být řeč.

V dalších větách je totiž uvedeno ..pokud nemůžete z kapacitních důvodů přijmout všechny, pak alespoň ten počet, který je možný.....

Dále věta ...V případě zamítnutí naší žádosti žádáme o písemnou zprávu, ve které bude uveden důvod odmítnutí (dle §48 stejného zákona) a kterou pro Vaši informaci budeme následně předávat VZP a Krajskému úřadu.... Není žádnou výhrůžkou, ale žádostí o uvedení důvodu, podle daného paragrafu, proč nemohli být pacienti vyšetření.

1/ Odmítnutí převzetí pacienta do péče:

Dle § 48/1 zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

a/ by přijetím tohoto pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

b/ by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

c/ není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Podle výše uvedeného mohl doktor odpovědět jednou větou či souvětím. Dobrý den, kapacita ošetřovaných pacientů v mé ambulanci je na maximu a tedy podle bodu a) daného zákona nemohu přijmout do péče pacienty další.

Někdo však měl potřebu zase z toho udělat aféru.

A jak jsem už zmínil na začátku

Matouš 7:2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Jestli se v něčem mýlím, rád si vyslechnu názory druhých, a opravím si informace které mám. V tom je myslím si pokora a sebereflexe.

Bůh s Vámi a hlavně Vy s Ním.

Vladimír Valachovič

Autor: Vladimír Valachovič | čtvrtek 18.2.2016 8:04 | karma článku: 15.54 | přečteno: 1262x

Další články blogera

Další články z rubriky Ostatní

Radka Kielbergerová

Třetí listopadová neděle je Světovým dnem vzpomínky na oběti dopravních nehod

Je sychravo pro tělo i duši a dnes dvojnásob. Pozůstalí nezapomenou nikdy, to zkrátka nelze. Nejde o jitření bolesti, ale o to, že připomínky děláme pro vážnost věci. Kéž tohle oznámení zní odevšad z médií a nutí nás jít do sebe.

19.11.2017 v 23:43 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 | Diskuse

Libuse Palkova

Bůh je slovo pro-já nevím

Bůh nestvořil člověka, jak tvrdí některé pohádky pro dospělé, ale člověk stvořil Boha, když si nevěděl rady s některými záhadami, třeba s vysvětlením přírodních jevů.

19.11.2017 v 20:49 | Karma článku: 14.71 | Přečteno: 439 | Diskuse

Štěpánka Semecká

Sametové dny bez navýšení

Sametové dny bez navýšení aneb další nedělní glosa o tom, co nám demokracie dala a vzala. Bylo, je a nebo tedy snad ano, bude líp?

19.11.2017 v 20:33 | Karma článku: 8.55 | Přečteno: 213 | Diskuse

Petr Laierman

Krátké setkání dvou světů

S blížícím se závěrem listopadu se zima pomalu chystá převzít vládu nad přírodou. Chladné dny s prvními ranními mrazíky ztěžují volně žijícím zvířatům hledání potravy. Začínáme proto přisypávat nejprve něco málo okolnímu ptactvu.

19.11.2017 v 18:25 | Karma článku: 14.74 | Přečteno: 252 | Diskuse

Zdenek Pfeifer

Tajemná vila

Soudružka učitelka okřikovala rozdováděnou třídu prvňáčků nevědomky šeptem. Tak magicky na ni působilo prostředí čekárny v našem zdravotním středisku, kam nás přivedla na preventivní prohlídku...

19.11.2017 v 17:50 | Karma článku: 11.33 | Přečteno: 330 | Diskuse
Počet článků 2 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 695

VŠ, 43 let, vedoucí IT, křesťanNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.